Wordt mijn hoortoestel door de verzekering gedekt?

Hoortoestellen vallen onder de categorie hulpmiddelen en worden gedeeltelijk door de basisverzekering gedekt. Uw zorgverzekeraar vergoedt in dat geval dan 75% van het hoortoestel. Houdt hierbij rekening met eventuele aanvullende kosten zoals een uw openstaande eigen risico, onderhoudspakket en uw wettelijke eigen bijdrage. Het kan ook zo zijn dat u aanvullend verzekerd bent, dan krijgt u in veel gevallen een hogere vergoeding van uw zorgverzekeraar.

Het hoorprotocol

De hoogte van de vergoeding voor een hoortoestel wordt vanuit de zorgverzekeraar bepaald aan de hand van het hoorprotocol. Alle Nederlandse audiciens volgen dit stappenplan dat dient om u te voorzien van een hoorapparaat waarmee u goed kunt functioneren. Het motto van het hoorprotocol is “eenvoudig waar het kan, complex als dit nodig is”.

Hoor categorie

Op basis hiervan wordt u ingedeeld in één van de vijf zogenaamde hoorcategorieën.
Uw categorie hangt af van uw gehoorverlies en uw dagelijkse luistersituaties. Onder andere de audicien bepaalt in welke categorie u valt en voor welke hoortoestellen u recht heeft op vergoeding. Per categorie is een aantal merken geselecteerd met bijpassende capaciteit en functies die passen bij uw gehoorverlies en persoonlijke wensen.

Hoortoestel vergoedingen

Hoortoestellen in de basis en essentieel variant worden voor 75% vergoedt door uw zorgverzekeraar. Heeft u een aanvullende verzekering? Dan kan het zijn dat u zelfs niets hoeft te betalen voor uw gehooroplossing. Bij iedere categorie hoort een beperkte selectie hoortoestellen. Dit gaat van eenvoudige hoortoestellen tot geavanceerdere hoortoestellen, waarbij de geavanceerdere hoortoestellen volgens het protocol veelal pas worden toegewezen als het echt nodig is. De vergoeding van een hoortoestel bedraagt 75%, uw eigen bijdrage is 25% + het eventuele openstaande eigen risico. U bent altijd vrij om te kiezen voor een toestel met de nieuwste technologieën, deze hooroplossingen worden veelal niet vergoedt door uw zorgverzekeraar.

Eigen risico

Heeft u een basisverzekering? Hier geldt een wettelijk eigen risico. Het minimaal eigen risico voor 2020 is vastgesteld op €385,-. De eigen bijdrage van de verzekering dient u zelf te betalen. Het kan ook zo zijn dat u een hoger eigen risico hebt vastgesteld dan het wettelijk minimum. U kunt een aanvullende verzekering afsluiten om ook deze kosten vergoed te krijgen.

Bent u verzekerd bij Achmea? Dan krijgt het hoortoestel in bruikleen en maakt u geen gebruik van het wettelijk eigen risico.

Twijfelt u over uw gehoor?

Doe direct de online hoortest of maak een afspraak voor een hoortest in onze winkel.